Hvordan den virker

Lige så indlysende som sikkerhedsselen

Hvordan virker Dräger Interlock® 7500?

Det skal være lige så nemt at bruge en alkolås, som det er at sætte sin sikkerhedssele på!

Den store farveskærm på Dräger Interlock 7500 giver klare instruktioner og information på dansk med tydelig grafik over alt, om hvad der er nødvendigt for at håndtere alkolåsen og starte køretøjet, selv uden tidligere erfaring.

Desuden giver farveskærmen dig vigtige oplysninger om den resterende fri-starttid, resterende tid til service og andre administrative oplysninger.

Dräger Interlock 7500 er ikke kun den hurtigste i opvarmning sammenlignet med andre alkolåse – ingen anden alkolås giver dig et testresultat så hurtigt og nemt, som Dräger Interlock 7500 gør. Uanset temperatur!

Kørekort med betingelser for alkolås

Hvis du læser dette, tænker du måske over hvilken alkolås du skal vælge efter en dom for spirituskørsel. Vi vover at påstå, at det du ønsker, er en pålidelig, problemfri og brugervenlig alkolås i hele din betingelsesperiode.

Reglerne omkring dit nye betingede kørekort er strenge. Alle hændelser, som alkolåsen registrerer, indberettes til politiet. Nogle af disse hændelser, f.eks. tilstedeværelsen af alkohol i udåndingsluften eller en køretøjsstart uden en godkendt test, behandles som overtrædelser af politiet. Det er derfor vigtigt, at du tager vare på dig selv og din alkolås.

Færdselsstyrelsen har meget nyttige oplysninger på sin hjemmeside, se Alkolås efter spirituskørsel og spørgsmål og svar om alkolåse. Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål her, er svaret sandsynligvis at finde på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan virker en alkolås?

Drägers alkolås Interlock 7500 består af en håndenhed og en kontrolenhed. Ved brug af håndenheden udfører du en udåndingstest, inden du kan starte køretøjet. Kontrolenheden installeres i køretøjet og regulerer, om køretøjet kan startes eller ej. Inden du kan starte køretøjet, vil alkolåsen bede dig om at udføre en udåndingstest. Hvis testen er godkendt, giver alkolåsen køretøjet tilladelse til at starte. Hvis udåndingstesten ikke er godkendt, forhindrer alkolåsen køretøjet i at starte.

Hvordan man udfører en udåndingstest

Sørg for, at mundstykket er korrekt skubbet ned i alkolåsen (det er ikke muligt at udføre en udåndingstest uden et mundstykke). Aktiver alkolåsen ved at slå tændingen til. Vent indtil displayet viser “Klar til test. Venligst blæs” på displayet.


Træk vejret roligt og tag derefter en dyb indånding og pust i mundstykket, så længe et svagt signal lyder. Du behøver ikke at puste hårdt, men bestemt. Når signalet ophører, og alkolåsen klikker tre gange, skal du vende luftstrømmen og suge i mundstykket. Du kan se teksten “Sug” på displayet via bakspejlet. Det er vigtigt, at du vender luftstrømmen tydeligt og bestemt uden at gå ned i flow først eller tage munden fra mundstykket. Hold suget i kort tid (ca. to sekunder), indtil du hører et kort bip fra håndenheden. Udåndingstesten er nu klar og analyseres.


Hvis alkolåsen giver teksten “Test OK”, kan køretøjet startes inden for fem minutter. Hvis køretøjet ikke startes inden for denne periode, skal der udføres en ny udåndingstest.


Hvis alkohollåsen giver teksten “Test ikke OK”, har alkolåsen opdaget alkohol, og køretøjet kan ikke startes.

Du kan finde flere oplysninger i brugsanvisningen til alkolåsen.

Test igen under kørslen

I overensstemmelse med Færdselsstyrelsens regler vil du inden for 20 minutter efter start, og derefter en gang hvert 90 minut, så længe kørslen varer, blive bedt om at tage en ny udåndingstest fra alkolåsen. Tiderne for disse er tilfældige inden for intervallerne.

Du kan udføre gen-testen under kørslen, men vi anbefaler, at du stopper dit køretøj, når du skal udføre en udåndingstest. Hvad du IKKE skal gøre, er at slukke for motoren, inden du har udført en gen-test.

Alkolåsen signalerer med et akustisk signal, og på displayet vil du se teksten “Klar til test. Pust”. Du har derefter seks minutter til at stoppe dit køretøj og udføre udåndingstesten. Du kan midlertidigt slukke for det akustiske signal, hvis du trykker på knappen OK på håndenheden. Signalet vender tilbage, når der er fire minutter tilbage. Når der er to minutter tilbage, kan du
ikke længere slukke for lydsignalet.

Hvis du ikke udfører gen-testen inden for den tilladte tid, vil alkolåsen alarmere. Den eneste måde at nulstille alarmen på er at stoppe køretøjet og slukke for motoren. Den glemte gen-test vil blive rapporteret som en overtrædelse til politiet.

At spise eller drikke inden en udåndingstest

Meget af det, vi spiser og drikker, kan indeholde alkohol. Denne type alkohol er ikke af en sådan koncentration eller mængde, at det vil give en alkoholkoncentration i blodbanen, men derimod kan rester i mundhulen give udslag for mundalkohol i alkolåsen. Derfor bør du ikke drikke eller spise noget mindst 10 minutter før en udåndingstest (undtagelse postevand)!

Det betyder også, at du ikke kan spise slik eller andre ting under kørslen, da du skal puste igen uden forudgående varsel.

Sprinklervæske, alkohol, rengøringsmidler, desinfektionsmidler og lignende

Opbevar ikke beholdere med sprinklervæske, håndrensere eller andre typer rengøringsmidler i køretøjet – heller ikke i bagagerummet. Det meste som indeholder alkohol, der er spildt eller fordampet giver meget store koncentrationer i kabineluften.

Rengør ikke forruden med køretøjets sprinklersystem før udåndingstesten, og før køretøjet er kommet i bevægelse. Du bør heller ikke bruge rengøringsmidler, f.eks. vinduespuds eller rengøringsmidler til instrumentbræt i køretøjet før en udåndingstest. Hånddesinfektionsmiddel skal påføres uden for køretøjet mindst 10 minutter før en udåndingstest.

Service

Hver sjette måned skal alkolåsen til planlagt service. Det er en god idé at bestille servicen på forhånd. Hvis du vælger ikke at bestille på forhånd, vil alkolåsen give en advarsel om den kommende service. Vent ikke, og book i stedet en aftale straks på dit serviceværksted. Alkolåsen kan også give forkortet service baseret på overtrædelser i henhold til Færdselsstyrelsens regler.

Manglende udførelse af servicen er en overtrædelse, og vil blive bragt til din behandlers opmærksomhed. En overtrædelse i enhver form vil forkorte servicetiden, og du skal også straks kontakte dit serviceværksted for at undersøge årsagen.

Køretøjer, der bruges meget, skal have service med hyppigere mellemrum, f.eks. Taxi. Alkolåsen meddeler dig, hvornår det er tid.

BEMÆRK! Hvis servicen ikke udføres, vil alkolåsen ophøre med at fungere helt.

Køretøjets batteri

Da det er en overtrædelse at afbryde strømforsyningen til din alkolås, må du ikke frakoble batteriet i dit køretøj. Du skal udføre en forkortet service, hvis batteriet uventet bliver afladet mere end fem gange.

I tilfælde af et afladet batteri må der ikke udføres en rullestart på køretøjet uden først at aflægge en godkendt udåndingstest. Det er en overtrædelse at rullestarte dit køretøj uden en godkendt udåndingstest. Overtrædelse som beskrevet ovenfor vil blive bragt til din behandlers opmærksomhed.

Personligt ansvar

Du er personligt ansvarlig for at familiemedlemmer, kolleger eller andre, som eventuelt låner køretøjet udviser korrekt adfærd og opfylder de krav, der stilles til dig. Eventuelle overtrædelser vil sætte din deltagelse i alkolåsordningen i fare, så det er op til dig at uddanne og informere.

Pris

At købe og installere en Dräger Interlock® 7500 for et betinget kørekort koster 18.240 DKK. inkl. moms. Omkostningerne kan variere afhængigt af køretøjsmodellen.