GDPR


Vi beskytter dine personlige oplysninger

Dräger forpligter sig til at beskytte de personoplysninger, der behandles i forbindelse med Drägers deltagelse i kørselsprogrammet med betingelser for alkolås i Danmark.

1. Hvad er grunden til at dine personoplysninger behandles af Dräger?
Færdselsstyrelsen har godkendt Dräger som leverandør af alkolåsprogrammet til kørekort, med betingelser om alkolås.

2. Til hvilket formål indsamler og bruger Dräger dine personoplysninger?
Dräger indsamler personoplysninger for at behandle og videresende begivenheder til den danske politiet, der registreres af alkolåsen. Dette i overensstemmelse med myndighedens krav.

3. Hvilke personoplysninger indsamler Dräger når vi vælges som leverandør af din alkolås?

  • Fornavn og efternavn
  • CPR-nummer
  • E-mail adresse
  • Mobiltelefonnummer
  • Perioden for betingelserne af aftalen
  • Nummerplader

4. Hvem gives adgang til personoplysningerne?
Personoplysningerne vil blive delt med

  • Administratorer hos Dräger
  • Det bilværksted du vælger til installationen af din alkolås
  • Dansk politi/ Færdselsstyrelsen

5. Hvornår slettes personoplysningerne?
Dräger opbevarer dine personoplysninger i den tidsperiode der kræves af Færdselsstyrelsen, hvilket er den periode betingelserne af aftalen er gældende, plus et år. Alternativt kan personoplysningerne slettes tidligere, hvis Færdselsstyrelsen skulle anmode om dette.

6. Hvem kontakter du, hvis du ønsker indsigt og/eller berigtigelse af dine personoplysninger?
Du kontakter kontorchefen hos Færdselsstyrelsen/politi. Dräger håndterer personoplysningerne på vegne af Færdselsstyrelsen.